VENUE

The Leela Palace

Adyar Seaface, M.R.C Nagar MRC Nagar, Raja Annamalai Puram Chennai - 600028.
Tamil Nadu, INDIA.

Web: www.theleela.com/locations/chennai

Map to Venue